​HYVÄ ELÄMÄ KYYHKYLÄSSÄ!

Kyyhkylän palveluasumisen toiminta-ajatus:

 • Tehtävämme on lisätä mielihyvän kokemusta asukkaan elämässä.
 • Hyvän arjen perustana ovat myönteiset tunteet, mielekkäältä tuntuva toiminta sekä oman elämän hallinta ja asiantuntijuus.
 • Osallistuminen vahvistaa motivaatiota elämässä mukana olemiseen sekä lisää omanarvontuntoa.
 • Asukas elää omannäköistä elämää hoitajien tuella, mahdollisimman itsenäistä selviytymistä tuetaan.
 • Turvallisuus on kaiken toiminnan lähtökohtana.
 • Huolehdimme että asukas tulee toiveineen ja mielipiteinen sekä tarpeineen kuulluksi.
 • Yhteisöllisyys nähdään eheyttävänä ja tervehdyttävänä.
 • Henkilökunta tekee saumatonta yhteistyötä
 • Elämänlaatua lisää;
  • asukkaan ja elämänkulun tunteminen
  • asukkaan voimavarojen tunteminen, tukeminen ja kehittäminen
  • realistinen kokemus kunkin asukkaan elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä
  • toiveet tulevat huomioiduiksi
  • tuetaan elämänlaadun mahdollisuuksia à näe ja tue
  • kannustamme toisiamme lisäämään asukkaiden elämänlaatua menetelmiä kehittämällä

Tervetuloa nauttimaan hyvästä olosta