Ääreishermosto- ja lihassairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi

Kenelle kurssi sopii?

Jos olet tai sinulla on

 • työelämässä oleva, sinne palaava, kuntoutustuella oleva, opiskeleva ja eläkkeellä oleva asiakas
 • asianmukaisesti diagnosoitu ääreishermo- tai lihassairaus tai myastenia gravis.

Edellytyksenä on, että

 • terveydenhuolto on arvioinut, että asiakas tarvitsee tilanteessaan sopeutumisvalmennusta ja että asiakas hyötyy siitä
 • asiakkaan toimintakyky on arvioitu terveydenhuollossa riittäväksi, jotta hän voi osallistua ryhmämuotoiseen sopeutumisvalmennukseen täysipainoisesti ja kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista.

Tavoitteena kurssilla on

 • auttaa sairastunutta ja hänen läheistään selviytymään sairauden aiheuttamasta elämänmuutoksesta ja elämään mahdollisimman hyvää elämää sairaudesta huolimatta.
 • antaa tietoa sairaudesta
 • tukea asiakkaan ja läheisen selviytymistä arjessa
 • auttaa ymmärtämään ja hyväksymään sairauden aiheuttaman toimintakyvyn rajoitteet
 • auttaa omien voimavarojen tunnistamisessa
 • mahdollistaa kokemuksen jakaminen samankaltaisen elämänkokemuksen ja elämänvaihetta läpielävien ihmisten kanssa.

Kurssin toteutus

Kuntoutus kestää yhteensä 10 vuorokautta, joka on kahdessa osassa. Asiakaan läheinen voi osallistua kurssille 3 vrk:n ajan kurssin lopussa, kun hänen osallistumisensa kuntoutukseen on perusteltu ja se on kirjattu terveydenhuollon antamaan lääkärinlausuntoon.

Kuntoutusjaksosi toteutetaan moniammatillisesti ja jaksollasi on mukana muun muassa neurologi, fysioterapeutti, sairaanhoitaja, psykologi, sosionomi (AMK) sekä toimintaterapeutti.  Lisäksi kuntoutusjaksollesi osallistuu muiden ammattiryhmän edustajia kuntoutusjaksosi tarpeiden mukaisesti.

Kuntoutus sisältää esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, toiminnallisia ryhmiä. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. 

HAKEMINEN

 • Kurssille haetaan täyttämällä Kelan KU132 kuntoutushakemuslomakkeella ja liittämällä hakemukseen lääkärin B-lausunto tai vastaava lääketieteellinen selvitys
 • Hakemus toimitetaan Kelaan www.kela.fi
 • Kurssille voi hakeutua asuinpaikasta riippumatta, koko maasta

Kuntoutukseen hakeminen

Kyyhkylän kurssit vuonna 2023 löydät kuntoutuskurssihausta

Vuoden 2024 kurssit avautuvat Kelan sivuille alkusyksystä.

Lisätiedot

Kuntoutukseen kuuluu majoitus 2 hh täysihoidolla. Kelan kuntoutus on osallistujille maksutonta ja Kelasta voi saada kuntoutusrahaa ansionmenetyksestä sekä korvauksia matkakuluista.

Ajantasaiset kurssiajankohdat löydät osoitteesta kela.fi/kuntoutuskurssihaku. Voit hakea Kyyhkylässä järjestettäviä kursseja kurssinumerolla.

Ota yhteyttä

Autamme mielellämme. 

Puh. 044 772 0353
kuntoutus@kyyhkyla.fi