Myyntipalvelu

  • +358 440 203 320
  • myyntipalvelu@kyyhkyla.fi

Nauti

Saimaan rannalla

KYYHKYLÄN TUKI- JA PERINNEYHDISTYS

Kyyhkylän Tuki- ja Perinneyhdistys ry on perustettu vuonna 1990. Se tukee taloudellisesti Kyyhkylän asukkaiden ja asiakkaiden hyväksi tehtävää virkistys- ja viriketoimintaa, esimerkiksi ohjelmatilaisuuksia, tarjoilua, lehtien tilaamista ja ulkoilupalveluita. Varansa yhdistys saa lahjoituksina, jäsenmaksuina ja peliautomaattituottoina.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä, jos haluaa olla tukemassa sotainvalidien ja veteraanien hyväksi tehtävää vapaaehtoista työtä. Vuosijäsenmaksu on 10 euroa ja ainaisjäsenmaksu 100 euroa. Ainaisjäsenmaksun maksaneet saavat nimilaattansa pääkäytävän kunniatauluihin. Jäseneksi voi liittyä Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen vastaanotossa.

 

LAHJOITU

Lahjoitukset:
Kyyhkylän Tuki- ja Perinneyhdistys ry
Nordea 109930-333918.

YHTEYS

Mirja Manninen
Kyyhkylän kuntoutuskeskus
Kyyhkyläntie 9, 50700 Mikkeli
puh. 015 2033 247
mirja.manninen@kyyhkyla.fi