Myyntipalvelu

  • +358 440 203 320
  • myyntipalvelu@kyyhkyla.fi

Nauti

Saimaan rannalla

LÄHEISYYTTÄ JA HUOLENPITOA

Hoitojaksot Kyyhkylässä tukevat kotona selviytymistä ja parantavat elämänlaatua.

Hoitojaksot Kyyhkylässä suunnitellaan tukemaan asiakkaan toimintakykyä kotona. Hoitoon sisältyvät majoitus, ruokailut, viriketoiminta, ryhmäliikunta, ohjattu kuntosali ja lääkärin määräämät terapiat. Hoitojaksoille voi hakeutua Valtiokonttorin maksusitoumuksella.

Vähintään 25% sotainvalidit ovat oikeutettuja pitkäaikaishoitoon. Näille hoitojaksoille laaditaan yksilölliset hoitosuunnitelmat. Kokonaisvaltaisesta hoidosta vastaa erikoislääkäri, omahoitaja ja muu moniammatillinen työryhmä, joka on Suomen kattavimpia. Meillä on turvallinen, erityisesti muistisairaille soveltuva osasto sisäpihoineen.

Asiakkaamme voivat osallistua ryhmäliikuntaan, kuntosaliharjoitteluun ja virkistystoimintaan. Viihtyisillä osastoillamme on hoitohenkilökuntaa ympäri vuorokauden ja jokaiselle asiakkaallemme nimetään oma hoitaja. Kyyhkylän asukkaat pääsevät ulkoilemaan ja nauttimaan luonnosta. Pitkäaikaishoitoon voi hakeutua Valtiokonttorin maksusitoumuksella.

YHTEYSTIEDOT

Kysy lisää läheisesi intervallihoidoista
puh. 044 7720 353 tai kuntoutus@kyyhkyla.fi