Myyntipalvelu

  • +358 440 203 320
  • myyntipalvelu@kyyhkyla.fi

Nauti

Saimaan rannalla

Avo- ja päiväkuntoutukset

Itsenäistä toimintaa tukemassa.

Avo- ja päiväkuntoutukset sisältää terveyden- ja sairaanhoitoa, kuntoutusta ja virkistystoimintaa. Käynnit suunnitellaan yhdessä asiakkaiden ja hänen läheistensä kanssa niin, että ne edistävät ja ylläpitävät asiakkaan itsenäistä toimintaa.

Päiväkuntoutuksessa käydään yleensä 1-2 kertaa viikossa, yhteensä 10-15 kertaa. Kuntoutusjakson alussa ja lopussa tehdään lääkärin, sairaanhoitajan ja fysioterapeutin tutkimukset.

Kuntoutukseen hakeudutaan Valtiokonttorin maksusitoumuksella (sotainvalidit) tai terveyskeskuksen veteraanien maksusitoumuksella (veteraanit).

YHTEYS

Osastonsihteeri: puh. 044 7720 353 tai kuntoutus@kyyhkyla.fi