Myyntipalvelu

  • +358 440 203 320
  • myyntipalvelu@kyyhkyla.fi

Nauti

Saimaan rannalla

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS VAIKEAVAMMAISILLE

Arkielämästä selviytyminen helpottuu.

Kela järjestää alle 65-vuotiaille, vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista entistä paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantuminen.

Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus voidaan järjestää Kyyhkylässä laitoskuntoutuksena tai avoterapiakäynnein.

YHTEYSTIEDOT

Puh. 044 7720 353
kuntoutus@kyyhkyla.fi.