Myyntipalvelu

  • +358 440 203 320
  • myyntipalvelu@kyyhkyla.fi

Nauti

Saimaan rannalla

Tehokasta kuntoutusta fysioterapeutin ohjaamana

Tietokoneavusteiset laitteet auttavat harjoittelua.

Tehostetun neurologisen kuntoutuksen yksikkö mahdollistaa tehokkaan harjoittelun ja kuntoutuksen fysioterapeutin ohjaamana. Harjoittelussa käytetään tietokoneavusteisia laitteita, joiden valinnassa on huomioitu tieteelliseen näyttöön perustuva kuntoutuksen vaikuttavuus.

Painokevennetyllä kävelyradalla harjoittelu voidaan aloittaa tasaisella lattialla. Harjoittelua voidaan jatkaa painokevennetyllä kävelymatolla, jossa myös ylä- ja alamäkikävely on mahdollista portaattomasti säädettävällä nopeudella.

kyyhkyla_painokevennetty_kavely1

Yläraajan toiminnan tehostettuun harjoitteluun on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja painokevennetystä harjoittelusta perinteisiin toiminnallisiin harjoitteisiin, musiikkia unohtamatta. Kyyhkylään hankittiin painokevennetyn yläraajan kuntoutuslaite, Armeo Boom©, ensimmäisenä Suomessa. Sillä voidaan harjoittaa yläraajan liikkeitä, koordinaatiota ja kognitiivista hahmottamista tietokoneavusteisesti mm. erilaisten peliohjelmien avulla, jotka tuovat mielenkiintoa harjoitteluun.

YHTEYSTIEDOT

Puh. 044 7720 353
kuntoutus@kyyhkyla.fi