Myyntipalvelu

  • +358 440 203 320
  • myyntipalvelu@kyyhkyla.fi

Nauti

Saimaan rannalla

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

Jos kyky tehdä töitä ei ole entisellään, on ammatillisen kuntoutuksen paikka.

Ammatillinen kuntoutus auttaa sinua pysymään työelämässä tai palaamaan sinne sairaudesta huolimatta.

Ammatillisen kuntoutuksen tarve tulee usein esille työterveyslääkärin vastaanotolla. Jos tunnet, että tarvitset ammatillista kuntoutusta, voit tuoda asian itse esille. Tarkemmin kuntoutuksesi tarpeet selvitetään kuntoutustarveselvityksessä.

Kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien selvittäminen

Jos ammatilliset suunnitelmasi eivät ole vielä selkeytyneet, sinulle voidaan tarvittaessa tehdä kuntoutustarveselvitys tai kuntoutustutkimus kuntoutuslaitoksessa.

Kuntoutustarveselvityksessä lääkäri, sosiaalityöntekijä tai psykologi sekä tarvittaessa muut asiantuntijat arvioivat yhdessä kuntoutujan kanssa kuntoutuksen tarvetta ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Kuntoutustarveselvitys kestää enintään kolme (3) päivää, ja se tehdään kuntoutuslaitoksessa.

YHTEYSTIEDOT

Puh. 044 7720 353
kuntoutus@kyyhkyla.fi